Těhotenství a sport

Sport a pohyb vůbec by měl být pro každého z nás takovou samozřejmostí jako to, že dýcháme. Nejinak to platí i pro těhotné. Samozřejmě s jistými omezeními oproti normálnímu stavu. Hormon endorfin, který se uvolňuje právě při fyzické aktivitě vyvolává pocit radosti a pohody, prostě dobré nálady. A k čemu by bylo smutné těhotenství? Právě proto se domnívám, že každá zdravá gravidní žena by se neměla pohybu vzdát.

Důvodů, proč má i těhotná žena vyvíjet sportovní aktivitu je však mnohem více. Jedním z nich je udržení jisté míry kondice. To platí převážně pro ženy, které před otěhotněním aktivně sportovaly. Dále se cvičením tělo lépe připraví na budoucí zátěž, lépe se připraví na porod. Aktivní ženy se také nemusí obávat nadbytečných kil po porodu. Jsou i další důvody a jejich víc než dost.

Tak tedy jaké sporty a v jaké intenzitě jsou vhodné?

Vše je individuální a záleží na kondici té které ženy a na jejím zdravotním stavu. Je nutné případné sportovní aktivity konzultovat se svým gynekologem, příp. praktickým lékařem. Pokud je žena zdravá doporučí jí lékaři jakýkoli sport s vynecháním různých poskoků, vzporů či tvrdých dopadů na zem. Jako nejideálnější se doporučuje plavání, přičemž znak bývá upřednostňován před ostatními plaveckými styly. Dalšími vhodnými sporty je posilování s malou zátěží a s více opakováním, vodní aerobik, nízký aerobik, rychlá chůze, jóga a ostatní způsoby relaxačního cvičení. Pokud zrovna nemá žena náladu na sportování nebo před těhotenstvím nikdy moc nesportovala je vhodným pohybem dlouhá procházka svižnějším tempem či procházka se psem. Vyvarujte se výtahů a dvě zastávky autobusem či tramvají přece taky ujdete! Méně vhodnými sporty jsou vytrvalostní běh, jízda na kole (i z důvodu nebezpečí pádu), tenis a vůbec zakázaným sportem je potápění s kyslíkovou bombou. Ženy mívají ovšem často strach, že svým nesprávně provedeným sportováním svému miminku ublíží. Dnes již skoro ve všech větších městech existují různé poradny pro těhotné matky, kde Vám určitě s tímto poradí a docela jistě Vám i doporučí kurzy cvičení pro těhotné konající se ve Vašem městě či okolí. Tyto kurzy probíhají pod vedením proškolených lektorek (většinou specializované zdravotní sestry) a ženy si zde nejen protáhnou tělo, ale mnohdy se dozví spoustu jiných praktických věcí (nácvik správného dýchání, potlačení bolesti atd.). Takže těhulka zdravá s chutí do sportu ať po porodu vypadá lépe než nyní!

 

Některé sporty:

1) Břišní tanec pro těhotné - "tanec rodiček"

Břišní tanec pro těhotné vznikl původně jako "porodní tanec" ve střední Africe před 4-10 tisíci lety př.Kr. a proto se mu říká "nejstarší" tanec na světě. Nejsnadněji se mu učí právě těhotné ženy. Jsou to přirozeně ladné, vlnivé, krouživé, kolébavé a houpavé pohyby těhotenství - tanec něžný, v pomalém rytmu, s důrazem na vnímání miminka a pak také tanec dynamický, který pomáhá miminku sestoupit porodními cestami.

Jedná se o techniku, která výrazným způsobem harmonizuje většinu energií druhé čakry a podstatně zesiluje blahodárné působení této taneční techniky. Ta řeší postupně většinu menstruačních poruch, mnoho typů sexuálních problémů, některé typy frigidity, sexuální astenie, orgasmus deficient, problémy s neplodností a všechny ty problémy, které jsou způsobeny neharmonickými zkušenostmi v oblasti intimního života jedince.

Proč je pro budoucí maminky dobré tančit břišní tance? Protože posiluje pánevní a břišní oblast, uvolňuje záda a páteř, zvyšuje pohyblivost a pružnost svalstva celého těla, připravuje tělo ženy na porod (zmírňuje porodní bolesti a urychluje porodní proces) a prohlubuje vzájemnou vazbu mezi maminkou a miminkem.

Jaký vliv má tanec na maminku a miminko? Maminka při tanci relaxuje a je koncentrovaná na vnímání svého těla (a dítěte v něm), umožňuje objevit a zažít estetickou krásu ladných pohybů vlastního těla, dítě vnímá harmonii pohybů a slyší uklidňující orientální hudbu

Břišní tanec přináší radost ze života a posiluje vnímání vlastního, těhotenstvím naplněného ženství.

 

2) Speciální tělocvik pro těhotné


Připravuje Vás na porod, cviky jsou zaměřené na posílení svalových skupin, které jsou pro porod důležité (např. svaly pánevního dna) nebo v průběhu těhotenství ochabují (břišní svaly.

Obsahuje rehabilitační cvičení a cviky ze zdravotní tělesné výchovy a také je zaměřen na nácvik dějů probíhajících při porodu, jako je dechová gymnastika, to znamená nacvičování správného dýchání v jednotlivých fázích porodu, nácvik tlačení pro druhou dobu porodní a nácvik relaxace důležité v období mezi kontrakcemi. Cvičení je důležité po celou dobu těhotenství.

3) Plavání v těhotenství 

Možné doporučit po celou dobu gravidity. ( pokud se nejedná o závodní plavání). Rizikovým faktorem může být znečištění vody a její nízká teplota. Při plavání se ale jak uvolňuje, tak i posiluje svalstvo celého těla, důležité jsou hlavně zádové svaly. Prohlubuje se také dýchání. Tělo je ve vodě nadnášeno, a proto ustupují i problémy s bolestmi plosek nohou a další. Podstatná je správná technika plaveckých způsobů.

4) Chůze


Chůze je vhodným typem fyzické aktivity, a to i chůze rychlejší, pravidelným krokem. Zvyšuje se trénovanost oběhového (kardiovaskulárního) systému, posilují se svaly dolních končetin, zádové svaly, ale naopak můžete mít problémy s bolestí chodidel a častější potřebou močit. Chůze je prospěšná hlavně ve zdravém prostředí.

5) Gravidjóga


Učí ženu, jak zvládnout problémy a stresující faktory v těhotenství, snaží se najít přirozenost ženy přivést na svět zdravé a šťastné dítě. Základem zvládnutí cvičení gravidjógy je nacvičení relaxačních technik, vlastní cvičení pak vede k uvolnění svalů a jejich napětí, uvědomování si jednotlivých svalových skupin a nemělo by překročit mez, kdy už by bylo nepříjemné. Cílem gravidjógy je žena vyrovnaná psychicky i fyzicky. S nabídkou gravidjógy se můžete setkat v nabídce větších fitness center nebo speciálních studií.

Pro správné sestavení cvičební jednotky platí několik zásad. Na začátku každého cvičení je důležité postupné zahřátí organizmu, které tělo připraví k fyzické aktivitě. Zahřátím a protažením svalů se také předchází možným poraněním svalů. Na konci cvičení je důležité pozvolné uklidnění ( dechu, tepové frekvence, snížení tělesné teploty), závěrečný strečink (protažení). Již při střední zátěži se může objevit dušnost, díky větší citlivosti organizmu na oxid uhličitý. Intenzita tréninku převyšující 80% maximální tepové frekvence způsobuje nedostatečné zásobení miminka kyslíkem, protože okysličená krev, která by za jiných okolností proudila k němu, je odváděna k pracujícím svalům.