Oplodnění

První krok těhotenství obvykle začíná sexuálním stykem, kdy jsou mužské pohlavní buňky (spermie) vpraveny do dělohy. Mužské sperma obsahuje nejen pohlavní bunky, ale též cukry, proteiny a jiné látky na udržení životaschopnosti spermií. Lidské spermie přežijí v ženském těle obvykle asi 48 hodin. Spermie mají dlouhý bičík, který používají na plavání; jsou to jediné lidské buňky s touto vlastností. Tyto buňky jsou haploidy (buňky s jednou sadou chromozómů), které vznikly meiózou, ze zárodečných buněk ve varlatech. V jedné ejakulaci (výronu semene) je typicky 100 až 300 miliónů spermií.

Vajíčka (oocyty II. řádu) jsou haploidní ženské reproduktivní buňky, role kterých je sloučit se s jednou spermií pro formování oplodněné zygoty. Tyto buňky jsou produkovány meiózou ve vaječnících, kde zůstávájí až jsou aktivovány a uvolněny hormonálními změnami v ženském menstruačním cyklu. Obvykle je během menstruačního cyklu uvolněno jen jedno vajíčko.

Během ovulace okraj na konci vejcovodu se přesune přes vaječník na zachycení uvolněného vajíčka. Při oplodnění, spermie obvykle potkají vajíčka ve vejcovodu, co vyžaduje od spermiových buněk před dosažením vejcovodu plavat z vrchu vaginy přes děložní hrdlo (cervix) a přes délku dělohy, co je v poměru k velikosti spermie značná vzdálenost.

Po dosažení vejcovodu spermie plavou k vajíčku (orientují se na základě chemotaxe) a všechny se snaží ho oplodnit. Každá spermiová buňka obsahuje malý váček enzymů, které slouží k narušení povrchu vajíčka a umožňují tak k proniknutí spermie dovnitř. To může trvat do 20 minut. Když se vajíčko sloučí s jednou spermií, jeho povrch se změní, což zabrání proniknutí dalších spermií. Sloučení buněčných jader vajíčka a spermie na formování diploidní buňky ukončuje první fázi těhotenství.

Alternativní metody oplodnění, jako umělá inseminace (vstřik semene do dělohy) a oplodnění ve zkumavce se používají při neplodnosti nebo na oplodnění žen bez partnera.