těhotenství

Žena často v těhotenství pociťuje potřebu být sama. Nejen jednotlivá stádia, ale i v ženě se rozvíjejí stupně citlivosti.

Některé ženy občas mohou slyšet a cítit myšlenky a pocity těch, kteří jsou okolo nich. V některých částech světa je pro tuto velkou citlivost a dokonce i schopnost vnímat budoucnost těhotným ženám prokazována velká úcta. Právě v osamělosti se těhotná žena může naladit na své vlastní bytí a pocítit, kým doopravdy je.
Není nutné trávit dlouhé hodiny v osamění každý den - i když to některé těhotné ženy dělají a je to pro ně krásné.

Pod pojmem těhotenství (prenatální vývoj) rozumíme dobu od početí po narození dítěte. Její délka je přibližně 40 týdnů (270-280 dní). Dítě se v matčině děloze postupně biologicky vyvíjí a současně vzniká citový vztah mezi maminkou a dítětem. Již v těhotenství je dítěti zprostředkována komunikace s matkou prostřednictvím krve. Dítě vnímá její pohyby, hlas i pocity. Dotýká se ho i celá řada dalších okolností - strava, kouření, nemoci, které matka v těhotenství prodělala, různá záření, např. rentgenové.

Na zdravý emocionální vývoj dítěte může mít vliv zda je chtěné. U nechtěných dětí byla pozorována v průměru vyšší nemocnost, školní problémy, nižší úroveň sociálních dovedností a zvýšená tendence k obezitě. Také duševní zralost rodičů. Velmi mladí rodiče nejsou sami dosud vyzrálí, dítě pro ně může být velkou komplikací, spíše překážkou. Naproti tomu rodiče pokročilého věku bývají zase příliš úzkostliví. Což se rovněž odráží na psychice dítěte.

Pro zdravý vývoj dítěte je důležitá i role otce, i když mu není zprostředkována tak přímočaře. Otcova péče o matčino psychické a fyzické pohodlí je velkým darem pro vyvíjející se miminko. Je-li v pohodě maminka, pak i ono.

První symptomy těhotenství se rozdělují na tři skupiny:

  • Nejisté známky těhotenství
  • Pravděpodobné známky těhotenství
  • Jisté známky těhotenství

Známky Těhotenství:

Nejisté známky těhotenství:

Nejisté známky těhotenství jsou vyvolány změnami v neurovegetativním systému a projevují se jako celkové změny:

· střídání nálad

· únavnost

· sklon k závratím a mdlobám, zejména v přeplněných místnostech

· projevy poruch trávicího ústrojí

· ranní nevolností až zvracením

· zvýšeným sliněním, změnami chutí

· pocit napětí v prsech, zvětšení prsů

· zvětšení objemu krku

· časté nucení k močení

· přetrvávání hypertermické (zvýšené) fáze bazální teploty po termínu očekávané menstruace.

Při nejistých známkách si většina žen nemyslí, že jsou těhotné. To protože většinu těchto potíží pociťovala v jiném spojení jako například při menstruaci. Proto se na tyto příznaky nelze spoléhat, ale brát je orientačně a jako první alarm.

Pravděpodobné známky těhotenství:

Pravděpodobné známky těhotenství jsou vesměs příznaky projevující se na rodidlech, např:

· vynechání očekávané menstruace - amenorea

· slabší krvácení v termínu menstruace po dobu jednoho i více měsíců

Vynechaná menstruace se také objevuje u dívek či žen s nízkou váhou, proto se i zde nedá příliš spoléhat.

Jisté známky těhotenství:

Jisté známky těhotenství představují objektivní průkaz plodu a jeho projevů klinickými metodami (bez laboratorních a přístrojových vyšetření):

· ozvy plodového srdce

· pohyby plodu

· hmatání plodu nebo jeho částí.

U těchto známek se nedá moc pochybovat. Jimi se nedá vyvrátit teorie o těhotenství.

Mnohočetné těhotenství

Vývoj dvou nebo více plodů v děloze. současně. Dvojčata se narodí jednou na 80 porodů; trojčata v poměru 1: 802. Sklon k mnohočetnému těhotenství je dědičný.

Prodloužené těhotenství

Gravidita prodloužená nad 294 dny. Dělí se na prodloužené těhotenství fyziologické, při kterém je plod zdravý, většinou větší hmotnosti a délky, bez ohrožení, a na prodloužené těhotenství patologické, při kterém se vyskytuje u plodu disproporce mezi hmotností a mírou, například má větší hmotnost v poměru k délce, u prodlouženého těhotenství se riziko pro plod zvětšuje (i s možností jeho odumření v děloze).

 

Mimoděložní těhotenství:

graviditas extrauterina - uhnízdění a vývoj oplozeného vajíčka mimo dutinu děložní (nejčastěji ve vejcovodu, vzácně v dutině břišní). Léčí se jen chirurgicky.

Mimoděložní těhotenství je uhnízdění a vývoj plodového vejce mimo děložní dutinu, nejčastěji (v 99 %) ve vejcovodu, vzácně na vaječníku, v kanále děložního hrdla anebo na pánevní pobřišnici.

Frekvence mimoděložního těhotenství se u nás pohybuje 1 : 150 až 200 porodů a v poslední době jich přibývá. Blastocysta nidu je ve vejcovodu proto, že byla v migraci směrem k děložní dutině zadržena, dostala se do slepých chobotů v řasách vejcovodové sliznice - anebo dosáhla implantační schopnosti dříve, než se dostala do děložní dutiny. Příčinou mohou být i dlouhé vejcovody, stlačení vejcovodu ložisky endometriózy, myomem aj.

Nidované vejce nemá ve vejcovodu příznivé podmínky vývoje: sliznice je zde nízká, choriové klky prorostou až do svaloviny vejcovodu, a jak plodové vejce roste, roztahuje vejcovod, a tím se stěna vejcovodu ztenčí.

Mimoděložní těhotenství může být způsobeno:

· Nedostatek mikroskopických řasinek, které posouvají vajíčko z vejcovodu do dělohy. Příčinou jejich ztráty může být zánět ve vejcovodu.

· Defekty vejcovodu (jamky, do nichž vajíčko zapadne, srůsty, vrozené či získané zúžení vejcovodu např. zánětem).