vstupní gynekologické vyšetření

Po potvrzení pozitivity těhotenství následuje vstupní gynekologické vyšetření, které zahrnuje následující:

 • Pečlivé odebrání anamnézy - pacientka je dotázána na důležité údaje týkající se zdravotního stavu v období před tímto dotazováním.
 • Gynekologické vyšetření, většinou včetně odběrů kultivace z pochvy a moči,
 • Vyšetření čípku - odběry onkologické cytologie (není-li k dispozici výsledek vyšetření starší méně než jeden rok) a kolposkopie.
 • Zevní měření pánevních rozměrů s rozvahou pozdějšího možného přirozeného porodu.
 • Kontrola prsů ženy, kdy se lékař snaží vyloučit nádorový proces, event. poučuje ženu o jejich péči v případě plochých či vpáčených bradavek (je možné koncem těhotenství masáží bradavek, použitím formovačů bradavek docílit bradavek schopných normálního kojení).
 • Krevní testy na zjištění krevní skupiny, protilátek proti červeným krvinkám, infekce typu syfilis, HIV, hepatitis B a základní biochemické vyšetření včetně moči.
 • Výběrová vyšetření u rizikových pacientek - míru rizika stanoví lékař na základě informací z předchorobí pacientky - jsou provedeny krevní testy na další možné infekce (toxoplazmóza, rubeola, cytomegalovirus, herpetické viry).
 • Vyšetření k vyloučení těhotenské cukrovky - provádí se screeningově z krve u všech těhotných žen nad 25 let mezi 24. a 28. týdnem těhotenství. U těhotných s vysokým rizikem (obezita, užívání léků - např. steroidů) se krevní testy k vyloučení těhotenské cukrovky provádějí ihned.

U fyziologicky probíhajícího těhotenství se provádí lékařské kontroly následovně:

 • do 22. týdne těhotenství 4 - 6 týdnů
 • mezi 23. - 32. týdnem 4 týdny
 • mezi 33. - 36. týdnem 3 - 4 týdny
 • od 37. týdne do předpokládaného termínu porodu, stanoveného nejlépe ultrazvukem, 1x týdně

V den a v období po ultrazvukem stanoveného termínu až do porodu jsou již prohlídky v kompetenci příslušné porodnice, kde se žena rozhodla rodit. Je zde sledována dle individuálních zvyklostí pracoviště od stanoveného termínu porodu do začátku porodu. Někdy i 10 - 14 dní po ultrazvukem předpokládaném termínu porodu.

V časování všech lékařských kontrol je ale na místě individuální přístup - jinak bude sledována pacientka s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím a jinak pacientka sledovaná pro rizikové těhotenství!