Amniocentéza

1. K čemu slouží?

Amniocentéza slouží ke zjištění event. genetického postižení plodu. Jedná se o invazivní zákrok, který jako takový má svoje rizika. V 1% případů může dojít v souvislosti s výkonem k potratu plodu.

Výkon doporučuje těhotné ženě porodník - specialista na prenatální diagnostiku, fetální medicínu, event. genetik.

2. Indikace, tj. kdy ji lékař doporučuje

Indikací k výkonu je nejčastěji:

Může jí být i:

3. Jak se provádí?

Výkon se provádí ve zdravotnických zařízeních specializovaných na prenatální diagnostiku. Provádí se ambulantně mezi 15. - 20. týdnem těhotenství. Výkon není bolestivý, pod kontrolou ultrazvuku se jehlou přes břišní stěnu těhotné ženy odebere malé množství plodové vody (15-30 ml). Místo vpichu se volí tak, aby bylo bezpečné pro matku i pro plod. Plod si během několika dnů obnoví odebrané množství plodové vody. Plodovou vodu pak zpracuje genetická laboratoř a vyhotoví výsledek do průměrně 14 - 16ti dnů. Délka zpracování je odvislá od množství buněk plodu, které plodová voda obsahuje a je tedy individuální.

Je možné i rychlé zpracování vzorku plodové vody speciální technikou PCR (polymerázová řetězová reakce), kde jsou výsledky již do 48 hodin. Toto vyšetření je cíleno na konkrétní vývojovou vadu, nelze aplikovat ve všech případech a nenahradí kompletní vyšetření genetického pozadí plodu, které poskytne kultivace plodové vody získané amniocentézou.

4. Co dělat po amniocentéze?

Po odběru plodové vody se těhotné doporučuje klidový režim, a to pro snížení rizika komplikace vedoucí k potratu plodu. Absolutní by měl trvat 24 hodin, po dobu 2 týdnů je nutno vyloučit větší fyzickou námahu a více odpočívat.

Alternativou amniocentézy v raném stádiu vývoje těhotenství (mezi 11. - 15. týdnem) je biopsie choriových klků. Rizika komplikací vedoucích ke spontánnímu potratu jsou stejná (v 1 %) jako u amniocentézy. Technické provedení podobné - pod ultrazvukovou kontrolou, v místě bezpečném pro matku i plod, se odebírá vzorek placenty. Výsledek vyšetření je k dispozici za 5 - 7dnů.