Prevence znamená předcházení

Čím jsou vrozené poruchy nebo anomální vývoj zjištěny dříve, tím více se zvyšuje šance příznivě je ovlivnit. V zájmu dítěte jsou proto pečlivé a pravidelné kontroly po porodu nezbytné, rovněž i preventivní prohlídky u pediatra. Zde je také vedena podrobná dokumentace o výsledcích preventivních prohlídek.