První preventivní vyšetření

První preventivní prohlídka se odehrává hned po narození. Je to první prohlídka novorozence v porodnici, na kterou navazuje další povinná řada prohlídek u dětského lékaře. V porodnici je také založena zdravotní dokumentace.

Do počátku školní docházky musí povinně každé dítě v ČR absolvovat minimálně devět preventivních prohlídek, aby jeho zdraví bylo opakovaně kontrolováno, což je důležité pro včasný léčebný zásah při záchytu nemoci či odchylky. Během prohlídek se provádí i povinné očkování dětí.

Co se vyšetřuje při první zdravotní prohlídce?

Při první lékařské prohlídce dítěte jde jednak o vyšetření tzv. schématu dle Apgarové , tak o posouzení zralosti novorozence. Viditelné, popřípadě měřitelné známky zralosti jsou:

tělesná délka ( normální mezi 48-54cm)
váha (2.500- 4.500 g)
obvod hlavy (mezi 33,5-37cm)

Všechny tyto hodnoty bývají nižší u předčasně narozených (nedonošených)dětí, nebo i při nedostatečné výživě plodu v matčině těle.
Pokud naopak trvá těhotenství déle než "normálních" 40týdnů, bývá dítě tzv. "přezrálé", respektive "přenošené". To se pozná podle stavu jeho kůže, která je v tomto případě vyluhovaná delším působením plodové vody a proto je svraštělá.
Další kritéria zralosti dítěte jsou: pevnost usních boltců, správné vyvinutí zevních pohlavních orgánů a vzhled tzv. lanuga. Tak se nazývá jemné chmýří vyskytující se na kůži novorozence. Neodnošené dítě má dlouhé štíhlé končetiny, rudou tenkou svraštělou kůži a lanugo pokrývá ramena, záda, paže i stehna.

Apgar schéma - tento bodový systém, vyvinutý americkou lékařkou Virginií Apgarovou, umožňuje objektivní hodnocení životní síly novorozence. Pro každé z pěti kritérií je ohodnocení nula, jeden nebo dva body. Optimální ohodnocení u zcela zdravého dítěte je deset bodů. Když celkový součet nedosáhne osmi bodů, musí být dítě neustále sledováno.