1. Apgar-skóre, 2. Další vyšetření a směřování novorozence, 3. Screeningová vyšetření, 4. Očkování proti tuberkulóze, 5. Jaké dokumenty obdržíte?

1. Apgar-skóre

Ještě na porodním sále zhodnotí zdravotní stav novorozence dětský lékař nebo sestra podle tzv. Apgar-skóre. V první, v páté, a poté v desáté minutě po porodu se hodnotí:

  • barva kůže
  • dýchání
  • svalové napětí
  • počet tepů srdce
  • odpověď na podráždění

Vše se hodnotí 0-2 body, takže:

  • 9-10 bodů odpovídá zdravému novorozenci, který je zcela bez potíží
  • 5-8 bodů znamená, že po porodu má novorozenec určité potíže s přizpůsobením se novým podmínkám, většinou jsou tyto potíže přechodné (např. barva kůže je v první minutě namodralá, nedýchá hned, svalovina je ochablá, křičí opožděně apod.). Příčinou často bývá déletrvající porod.
  • méně než 5 bodů znamená, že je porušena některá základní životní funkce a děťátko vyžaduje okamžitou lékařskou péči

Důležité je, aby v desáté minutě došlo ke zvýšení počtu bodů směrem k normě (9-10 bodů).

2. Další vyšetření a směřování novorozence

Novorozenec se na porodním sále zváží, změří, označí jménem a odevzdá mamince. Dětská sestra poprvé přiloží děťátko k matčině prsu, potom ho ponechá ve vyhřátém lůžku nebo inkubátoru tak, aby ho mohli oba rodiče pozorovat a těšit se z něho.

Asi po dvou hodinách se maminka s dítětem přemístí na novorozenecké oddělení.

Ne vždy však probíhá po porodu vše takto hladce, protože přizpůsobení se novým podmínkám je pro novorozence velmi náročné, zvláště když je dítě nezralé či má nízkou porodní hmotnost.

S kojením a ošetřováním děťátka na novorozeneckém oddělení pomáhá zpočátku mamince dětská sestra. Protože to není vždy jednoduché, je účelné, abyste se maminky účastnily v průběhu těhotenství kurzů předporodní přípravy, které vedou zkušené sestry. Získáte již s předstihem řadu zkušeností a cenných rad, nehledě k tomu, že se na porod dobře psychicky připravíte.

Dětský lékař po porodu vaše děťátko pečlivě vyšetří, zjistí velikost fontanely (měkké místo na temeni hlavičky, druhé menší je v týlu), prohlédne dutinu ústní, klíční kosti (někdy během porodu dojde k její zlomenině), posoudí dýchání, činnost srdce, prohmatá bříško, zkontroluje pupeční pahýl, prohlédne genitál, nožky, záda, páteř, zadeček. Také posoudí stav kůže a očí.

To vše proto, aby se odhalila případná, byť drobná vrozená vada.

3. Screeningová vyšetření

Jde o plošná vyšetření, která se provádí všem novorozencům a jejich účelem je odhalit některé závažné vrozené vady. Tato vyšetření proběhnou během pobytu dítěte na novorozeneckém oddělení. Jedná se o následující:

K vyšetření vrozené poruchy látkové výměny, poruchy štítné žlázy a vrozené nedostatečnosti funkce nadledvin se vašemu děťátku po uplynutí 72 hodin od narození odebere kapka krve z patičky jedné nožky na speciální papírek. Ten se po zaschnutí odesílá do specializované laboratoře, která vzorek vyšetří a pokud je výsledek abnormální, laboratoř informuje rodiče a ošetřujícího lékaře, který zajistí další postup.

4. Očkování proti tuberkulóze

Před propuštěním z porodnice se zdravý novorozenec očkuje proti tuberkulóze. Očkuje se do levého ramínka - do kůže. V místě vpichu se během dalších týdnů života objeví začervenalé zduření, někdy se objeví hnisavá čepička. Většinou se zhojí bez dalších komplikací jizvičkou - což je známkou úspěšného očkování. Někdy se může stát, že zduření i hnisání po očkování je rozsáhlejší a ke zhojení dojde později než ve třetím měsíci. Není se však čeho obávat, vše během vašich návštěv v poradně sleduje vámi zvolený praktický dětský lékař a podle situace zvolí vhodnou dobu k zahájení pravidelného očkování. Dokud není jizvička úplně klidná, nelze pravidelné očkování zahájit.

5. Jaké dokumenty obdržíte?

Všechna uvedená vyšetření včetně případných komplikací zdravotního stavu dítěte během pobytu na novorozeneckém oddělení jsou zaznamenána ve Zprávě o novorozenci, kterou dostanete do rukou při propuštění z porodnice - odevzdáte ji svému praktickému dětskému lékaři. Současně obdržíte Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého, kam se budou zaznamenávat všechna očkování, preventivní prohlídky, vyšetření a další důležité údaje týkající se zdravotního stavu vašeho dítěte od narození až do dospělosti. První zápis do zdravotního a očkovacího průkazu má být proveden ještě v porodnici - jsou to prakticky údaje obsažené ve Zprávě o novorozenci, a také by mělo být zaznamenáno očkování proti tuberkulóze. Ukázka v kapitole Zdravotní a očkovací průkaz.