léky a těhotenství

1. Které období je pro plod nejrizikovější?

Při užívání léků v těhotenství je třeba vždy zvážit poměr mezi prospěšností a riziky, které tato léčba přináší pro matku i plod. Jednotlivá léčiva jsou řazena do pěti kategorií podle rizik pro plod, záleží i na fázi těhotenství, v níž jsou podána - nejcitlivější je plod mezi 17. dnem a 13. týdnem těhotenství, kdy dochází k vývoji orgánů a je nejvyšší riziko vzniku malformací (odchylek stavby orgánů).

2. Zásady pro podávání léků u těhotných

3. Běžně užívané léky v těhotenství

Mezi zcela běžně užívané preparáty v graviditě patří v prvních třech měsících:

Dále je poměrně časté podávání:

Při nachlazení nebo zvýšené teplotě lze bez rizika užívat: