Akoholismus

V České republice patří alkohol mezi přijatelné drogy. Jeho vliv na náš organizmus je daleko škodlivější než si většina z nás myslí. 3/4 žen pije alkohol před otěhotněním z toho třetina v pití pokračuje i během těhotenství.

Pití alkoholu v těhotenství je pro plod velkým rizikem. Děti narozené matkám, které pily alkohol během těhotenství mohou mít fetální alkoholový syndrom, mívají problémy s učením, trpí poruchami chování a mají horší soustředění i paměť. Také se u nich vyskytují cévní, srdeční a sluchové vady. Nejen ženy, které pily v době těhotenství, ale i ženy, které před těhotenstvím pily alkohol pravidelně, vystavují své budoucí dítě nebezpečí. Dítě bude mít pomalejší reakce a celkově se bude vyvíjet pomaleji.

I malé množství alkoholu je během těhotenství škodlivé:

Děti matek, které během těhotenství konzumovaly i malé množství alkoholu, mají později v životě zvýšené riziko problematického chování. Děti matek alkoholiček mají poruchy pozornosti, často jsou v pozdějším věku agresivní a delikventní chování.

Spojitost mezi příjmem alkoholu matkou v těhotenství a chováním dítěte zůstala zřejmá i po započtení dalších faktorů, které mohou ovlivňovat chování dětí.

Z těchto důvodů by se měli ženy vyvarovat jakéhokoli množství alkoholu, i několika douškům vína.

V roce 1973 blo popsáno typické poškození plodu a novorozence při nadměrném požívání alkoholu matkou v průběhu těhotenství.

Základní informace lze shrnout následovně:

· Alkohol požitý matkou přechází zcela volně z jejího krevního oběhu do oběhu dítěte a poškozuje jeho mozkovou tkáň. Prokazatelně škodlivý vliv na plod má denní dávka od 60 - 80 g čistého alkoholu a škodlivá může být již poloviční dávka, tedy 30 g alkoholu denně. Odolnost organismu a metabolická schopnost jater vytvářejí individuální odchylk