Některé škody působené dítěti alkoholem v těhotenství:

- mohou být jsou zastoupeny škody nebo jen některé jejich kombinace anebo  může být pouze zastoupena jedna z nich

*Abnormality v oblasti hlavy a obličeje, malá velikost hlavy při porodu a mozkové abnormality.
* Srdeční a cévní vady (např. defekty komorového i předsíňového septa), kosterní vady, vrozené vady ledvin(např. nedostatečný vývin ledviny nebo její chybění), oční a sluchové vady včetně hluchoty aj.
* Nízká porodní váha.
* Zpomalení váhových přírůstků.
* Poruchy týkající se pohybových dovedností, smyslového vnímání a pohybové koordinace.
* Poruchy chování, např. špatné sebeovládání a impulsivita.
* Problémy při učení, neschopnost porozumět sociálním situacím, poruchy vyjadřování, špatná schopnost abstraktního myšlení, problémy při počítání, horší paměť, soustředění i úsudek.