neplodnost

Neplodnost - sterilita je definovaná jako neschopnost zplodit nebo donosit a porodit - infertilita nového člověka. Neplodnost dnes zásadně chápeme jako párové onemocnění i přes přetrvávající předsudky některých mužů, že jde jen o ženskou záležitost. Týká se tedy obou partnerů, kterým se nedaří zplodit potomstvo.

 1. samotná mužská neplodnost se na celkovém počtu neplodných manželství podílí asi 30%
 2. 25% tvoří páry, kde je příčina neplodnosti u obou partnerů
 3. neplatí argument, že manžel má děti z prvního manželství, plodnost u muže se může výrazně snížit i v průběhu několika málo let
 4. je mnoho příkladů z praxe, kdy žena s manželem neotěhotní dlouhá léta, ale po rozchodu v nových manželstvích se oba bez problémů stanou rodiči

Neplodnost je tedy porucha párová. Z těchto důvodů ani nežádejte svého ženského lékaře - specialistu na neplodnost (sterilitu) - o léčbu neplodnosti bez vyšetření obou partnerů. Zdůrazňujeme to proto, že i dnes je ještě stále mnoho neplodných párů, kdy je žena, hnaná silným citem a touhou mít děti, ochotna podstoupit jakékoliv léčebné procedury včetně operací a muž není ochoten podrobit se jednoduchému vyšetření svojí plodnosti.
Za neplodný pár považujeme pár, který nedospěl k těhotenství v průběhu dvou let pohlavního spolužití při nechráněném pohlavním styku. Za jistých okolností je možné považovat pár za neplodný i dříve - jde o případy zjištěných vývojových vad pohlavních orgánů, závažné hormonální poruchy, stavy po operacích a podobně, kdy se o příčině neplodnosti ví už na začátku vztahu.

Příčiny neplodnosti

Některým příčinám se dá předcházet anebo je jich možno ovlivnit životosprávou, některé jsou postiženými lidmi neovlivnitelné.

Nejčastější příčiny neplodnosti u ženy:

 1. Neprůchodnost vejcovodů, srůsty
  Vyskytuje se u žen, které překonali zápaly orgánů genitálu, anebo pohlavní choroby. Jeden nebo oba vejcovody jsou postihnuté chronickým zánětem a nejsou schopny transportovat vajíčko anebo embryo dělohy. Uzávěr je úplný - spontánní otěhotnění je vyloučeno, anebo částečný - spontánní otěhotnění je možné, ale málo pravděpodobné, navíc hrozí riziko mimoděložního těhotenství (extrauterinní gravidity).
 2. Anovulace
  Neschopnost vaječníků ovulovat - uvolnit vajíčko schopné oplození. Častá příčina, vyskytuje se u žen s nepravidelným cyklem, zvýšeným ochlupením, obezitou, výtokem z prsních bradavek, vrozenými vývojovými vadami a genetickými poruchami.
 3. Endometrióza
  Zvláštní, ale časté onemocnění, při kterém se buňky sliznice děložní dostanou do břišní dutiny, kde se uchytí a podléhají menstruačnímu cyklu, čili jakoby "menstruují". Krev nemá kam odtékat a tak tvoří menší ložiska až velké cysty naplněné starou krví. Tato ložiska vnímá imunitní systém jako cizorodé a reaguje obrannou reakcí. Vznikají srůsty a reakce podobná zápalu, která znemožňuje otěhotnět, navíc ženy postihnuté endometriózou často trpí bolestmi.
 4. Imunologické příčiny neplodnosti
  Partnerovy spermie jsou vnímány organizmem ženy, jako antigen, proti kterému vytváří protilátky, tvořící se v hlenu děložního čípku a likvidující spermie. Ty se pak nedostanou do vyšších partií vnitřních rodidel.
 5. Poruchy dělohy
  Častá příčina infertility - neschopnosti donosit už vzniknuté těhotenství. Jde o vývojové vady ( přepážka v dutině, různé druhy zdvojení dělohy), srůsty v dutině po poraněních (zákroky) a podobně.
 6. Poruchy čípku děložního
  Oslabení svaloviny čípku buď vrozené anebo získané (umělé přerušení těhotenství, spontánní potraty) taktéž způsobuje infertilitu čili předčasné ukončení těhotenství - potraty nebo předčasné porody.

Nejčastější příčiny neplodnosti u muže

 1. Varikokéla
  Rozšíření cév zásobujících semeník a nadsemeník se sníženou produkcí funkčních spermií
 2. Poruchy semenotvorby
  Porucha dozrávání spermií při zachované zárodečné vrstvě semenotvorných kanálků
 3. Uzavření (obstrukce) semenovodů
  Zralé spermie se nedostávají do ejakulátu a zůstávají v semeníku anebo v nadsemeníku. Nejčasteji je tento stav způsoben záněty.
 4. Zadržení jednoho nebo obou semeníků.
  Semeník může být zadržen v břišní dutině nebo tříslovém kanálu (kryptorchismus). Semeník, který je v průběhu vývoje muže zadržený, není schopen tvořit funkční spermie, dozrávání spermií brání teplota kolem 37°C.
 5. Hormonální poruchy
  Nedostatečná produkce hormonů, stimulujících tvorbu spermií. Tyto poruchy jsou častější u geneticky postihnutých mužů.