Komu se svěřit?

Zjišťováním kde klienti získávají informace o neplodnosti, komu se se svým problémem svěřují, jaké postoje mají k adopci a jak neplodnost ovlivnila nebo ovlivňuje jejich partnerský vztah, se ukázalo, že jak muži tak ženy obdrželi nejvíce informací o neplodnosti u lékaře. Ženy také hledají informace na internetu, v časopisech a v informačních letákách. Muži jednoznačně hledají na internetu. Ženy táké hledají rady u přátel, u nich muži radu nehledají. U mužů se spíš na třetím místě umístily časopisy a na čtvrtém místě informační letáky.

Je možné se domnívat, že jak pro muže, tak pro ženy je diagnostikovaná neplodnost určitou prohrou nejen s přírodou ale i prohrou společenskou, a tudíž jim odhodlání svěřit se někomu s tímto problémem může činit nemalé potíže. Komu se tedy klienti svěřili/svěří jako prvnímu? Zcela jednoznačně je touto osobou gynekolog - a to jak u žen, tak u mužů. Hlavním důvodem zřejmě je, že se jedná o nejsnadněji dostupného odborného lékaře v této oblasti, lékaře, kterého ženy pravidelně navštěvují a vzhledem k tomu, že jsou na něj z těchto návštěv zvyklé, k němu mívají důvěrnější vztah.

O něco překvapivější je tato skutečnost u mužů. Na gynekologa své partnerky se obracejí i samotní muži, kteří mají podezření, že jsou neplodní. Tím, že muži nemají svého odborného lékaře, prostřednictvím partnerky se dostávají k lékaři jejímu - k lékaři, který tím, že ošetřuje jednoho partnera, stává se jakýmsi "rodinným přítelem" v intimních záležitostech. Na druhém místě se jedinci, kteří se začali obávat o plodnost, svěřovali svému partnerovi. Opět tomu tak bylo u mužů i u žen. Důvodem je opora v jejich protějšku.

Často také ženy vyhledávají pomoc v poradně a u rodičů. Muži zase v poradně a u léčitele, ovšem u rodičů vůbec nebo skoro vůbec. Důvody, proč se muži nesvěřují svým rodičům mohou být různé - od studu až po špatný vztah. Nabízí se zde též srovnání s výše uvedeným faktem, že muži na rozdíl od žen nezískávali informace u svých přátel. Je možné, že se muži prostě neradi svěřují rodině a blízkému okolí.

Lékařskou pomoc se ženy nejčastěji rozhodují vyhledat po 1 roce snahy o otěhotnění. Pomoc po 1 roce se často rozhodne vyhledat 38 % žen, 29 % žen po 2 letech a 21 % po 3 letech. 8 % žen se na lékaře obrací po 6 ti letech snahy o otěhotnění a 4 % po 4 letech. Déle žádná z žen většinou nečeká/kala. U mužů tomu je bylo trochu jinak. Nejvíce mužů, a to 48 % , vyhledá/dalo lékařskou pomoc po 3letech. Po 2 letech snah o oplodnění partnerky vyhledalo lékaře 26 % mužů. 11 % po 6 ti letech, 5 % po 1 roce, 5 % po 5 ti letech a 5 % po 10 ti letech snah o oplodnění.