Sportovní činnost v těhotenství

Speciální tělocvik pro těhotné
Připravuje Vás na porod, cviky jsou zaměřené na posílení svalových skupin, které jsou pro porod důležité (např. svaly pánevního dna) nebo v průběhu těhotenství ochabují (břišní svaly.

Obsahuje rehabilitační cvičení a cviky ze zdravotní tělesné výchovy a také je zaměřen na nácvik dějů probíhajících při porodu, jako je dechová gymnastika, to znamená nacvičování správného dýchání v jednotlivých fázích porodu, nácvik tlačení pro druhou dobu porodní a nácvik relaxace důležité v období mezi kontrakcemi. Cvičení je důležité po celou dobu těhotenství.

Plavání v těhotenství je možné doporučit po celou dobu gravidity. ( pokud se nejedná o závodní plavání). Rizikovým faktorem může být znečištění vody a její nízká teplota. Při plavání se ale jak uvolňuje, tak i posiluje svalstvo celého těla, důležité jsou hlavně zádové svaly. Prohlubuje se také dýchání. Tělo je ve vodě nadnášeno, a proto ustupují i problémy s bolestmi plosek nohou a další. Podstatná je správná technika plaveckých způsobů.

Chůze
Chůze je vhodným typem fyzické aktivity, a to i chůze rychlejší, pravidelným krokem. Zvyšuje se trénovanost oběhového (kardiovaskulárního) systému, posilují se svaly dolních končetin, zádové svaly, ale naopak můžete mít problémy s bolestí chodidel a častější potřebou močit. Chůze je prospěšná hlavně ve zdravém prostředí.

Gravidjóga
Učí ženu, jak zvládnout problémy a stresující faktory v těhotenství, snaží se najít přirozenost ženy přivést na svět zdravé a šťastné dítě. Základem zvládnutí cvičení gravidjógy je nacvičení relaxačních technik, vlastní cvičení pak vede k uvolnění svalů a jejich napětí, uvědomování si jednotlivých svalových skupin a nemělo by překročit mez, kdy už by bylo nepříjemné. Cílem gravidjógy je žena vyrovnaná psychicky i fyzicky. S nabídkou gravidjógy se můžete setkat v nabídce větších fitness center nebo speciálních studií.

Pro správné sestavení cvičební jednotky platí několik zásad. Na začátku každého cvičení je důležité postupné zahřátí organizmu, které tělo připraví k fyzické aktivitě. Zahřátím a protažením svalů se také předchází možným poraněním svalů. Na konci cvičení je důležité pozvolné uklidnění ( dechu, tepové frekvence, snížení tělesné teploty), závěrečný strečink (protažení). Již při střední zátěži se může objevit dušnost, díky větší citlivosti organizmu na oxid uhličitý. Intenzita tréninku převyšující 80% maximální tepové frekvence způsobuje nedostatečné zásobení miminka kyslíkem, protože okysličená krev, která by za jiných okolností proudila k němu, je odváděna k pracujícím svalům.