definice interupce

 

 

interupce

(z latinského: interuptio graviditatis = přerušení těhotenství) Jedná se o operační výkon k ukončení nechtěného těhotenství.

Podle platného zákona č. 66/1986 Sb. může žena požádat o provedení potratu bez omezení do 12. týdne těhotenství. Do 24. týdne těhotenství je možné provést potrat z genetických důvodů. Je-li ohrožen život matky nebo je prokázáno těžké poškození nenarozeného dítěte nebo nenarozené dítě je neschopno života, je povoleno potrat provést během celých devíti měsíců těhotenství.

U svého gynekologa podepíše žena (do 18 let věku nutný písemný souhlas zákonných zástupců) písemnou žádost.

Výkon se většinou provádí ambulantně v rámci jednodenní hospitalizace. Pokud je pacientka hospitalizována jedná se o 2 - 3 dny. Pokud se po propuštění objeví krvácení silou menses a větší, bolesti v podbřišku, teploty, zimnice, třesavky či jiné obtíže, pacientka ihned vyhledá lékaře.

Vedlejší efekty interupce

Někteří experti argumentují, že interupce může zvětšit ženské riziko rakoviny prsu a deprese.

Počet potratů se každým rokem snižuje

V roce 1990 bylo u nás provedeno 107.000 potratů. V roce to bylo 27122 potratů. Podle statistiky je to způsobeno především používáním hormonální antikoncepce. Podle informací přispělo ke snížení počtu potratů zodpovědnější chování mladistvých a především dostupnost antikoncepčních prostředků. Nemalou měrou se na snížení potratů podílel i poplatek za interrupce zavedený v roce 1992.

23% žen v plodném věku spoléhá na pilulky a 37% užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Proti roku 1989 se počet těchto žen ztrojnásobil. Značnou roli také hraje informovanost a osvěta. Nové uživatelky antikoncepce jsou především mladé dívky ve věku od 18 do 25 let.

Být pro legální potraty

Otázka, zdali má žena právo na potrat, je ve skutečnosti otázkou, zdali má embryo nebo zárodek právo na život. Pokud by zárodek byl lidskou bytostí, pak by měl právo na život a nic jako právo na potrat by nemohlo existovat, protože potrat by byl vraždou.

Zárodek je zcela závislý na těle ženy, potřebuje její tělesné prostředí, získává z jejího těla výživu a kyslík. Zárodek není samostatnou entitou je součástí ženského těla. Zvláště v raném stádiu je zárodek jednodušším organismem než ryba nebo pták. Nazývat proto embryo člověkem je absurdní. Embryo jako součást ženského těla nemá žádná práva vůči ženě, na které je plně závislé. Být pro legální potraty znamená být pro život.

Tajné potraty

Zákaz interrupcí vede k jejich ilegálnímu provádění. Zákrok provádějí často ne zcela kvalifikované osoby (hovorově nazývané jako "andělíčkářky"), často v naprosto nevyhovujících podmínkách. To vážně ohrožuje zdraví a život žen. V minulosti se používaly manuální techniky jako pokusy propíchnout vak blan a vyvolat tak odtok plodové vody s následným potratem např. pletacím drátem nebo jehlicí do klobouku. Tyto neodborné postupy vedly k rozsáhlým poraněním ženy často s následným vykrvácením nebo těžké smíšené aerobně-anaerobní infekci při neošetřeném potratu (tyto infekce jsou těžko zvládnutelné i při použití moderních antibiotik - v podstatě šlo o horečku omladnic). Stejně závažné následky měly pokusy vypudit plod chemicky - např. vstřikováním petroleje nebo mýdlové vody do dělohy, což při proniknutí do krevního oběhu ženy způsobilo hemolýzu a smrt. Docházelo také k otravám, např. nechvalně proslulá klášterní chvojka. V zemích se zakázanou interrupcí, nedostupnou antikoncepcí a nedostatečnou osvětou se tyto jevy vyskytují dodnes.

V zemích, kde je umělé přerušení těhotenství zakázané, se platí za tajné potraty příliš vysoká daň. Ročně zemře na pokoutně provedený gynekologický zákrok sedmdesát tisíc žen, z toho více než polovina v Asii. Nelegální potraty jsou podle odborníků jedny z nejnebezpečnějších zákroků, za něž se platí příliš drahá daň v podobě tisíců zmařených lidských životů. "Tajné potraty stojí mnohé ženy, a nejen v Asii, život, nebo jim na zbytek života vážně poškodí zdraví," prohlásila Elizabeth Maguireová, odbornice na lidská práva, reprodukční lékařství a vzdělávání žen, a vyzvala Spojené národy, aby do roku 2015 výrazně pomohly snížit počet utajených potratů.

"V některých zemích jsou tajné potraty i v padesáti procentech jediným důvodem úmrtí během těhotenství. Každou minutu na světě podstoupí čtyřicet žen pokoutný potrat. Denně jich na na následky tohoto zákroku 200 umře," prohlásila Maguireová.

Vlády samy přiznaly, že výrazným plus pro snížení úmrtnosti těchto žen je uzákonění práva na umělé přerušení těhotenství. Mezi největšími odpůrci bývají země ovládané silně věřícími, mezi západními státy sem patří Polsko, ale třeba také Spojené státy.

Interupce

Interupce je přerušení těhotenství, jde o operační výkon, který ukončí nechtěné a neplánované těhotenství. Do 3. měsíce může žena požádat o provedení interrupce.

Je-li ohrožen život matky, plod je těžce poškozen nebo nenarozené dítě není schopno života, je možno interupci provést během celých devíti měsíců těhotenství.

Riziko potratu

Potraty:

K samovolným potratům dochází mnohem častěji, než si lidé uvědomují. Odhaduje se na jedno ze šesti potvrzených těhotenství končící potrat.

Pokud žena prodělala jeden nebo dva potraty z neurčitých příčin, nemusí se ještě obávat, že se to v budoucích těhotenstvích bude opakovat. Ale jestliže potratila třikrát nebo čtyřikrát po sobě, měla by se po dohodě se svým lékařem pokusit najít příčinu.
K většině potratů dochází v prvním trimestru (první až dvanáctý týden). Nejčastěji jsou způsobeny hormonálními problémy (např. hormonální nerovnováha štítné žlázy nebo nadledvin) anebo genetickou vadou (jde o poruchu raného buněčného dělení, což je jistá záruka toho, že tato masa buněk nemůže přežít více než dvanáct týdnů). Potraty v druhém trimestru (dvanáctý až čtyřiadvacátý týden) mají většinou svou příčinu v strukturální poruše dělohy (např. vazivové nádory; zjizvení tkáně), další příčinou je nedostatečný cervix (hrdlo děložní), který se vahou rostoucího plodu samovolně otevírá.
Mezi 24 až 26 týdnem se plod stává životaschopným (očekává se, že je schopen přežít i mimo tělo matky). Dojde-li k vypuzení plodu po tomto období, hovoříme o narození mrtvého plodu nebo o předčasném porodu (jestli­že dítě žije).

Věk nutný pro provedení interupce

Interupce může být provedena ženám starším 18-ti let, mladším pak se souhlasem zákonného zástupce.

Interupce se ve většině případů provádí ambulantně. Někdy jsou pacientky hospitalizovány a jedná se o 2 - 3 dny.

Druhy interupce

· Miniinterrupce: se provádí do 8. týdne těhotenství. Přes roztažené děložní hrdlo se do dělohy vsune plastická trubička s ostrým hrotem. Je připojena na silnou vývěvu, podobnou vysavači, ale s 29krát silnějším účinkem. Vývěva roztrhá dítě na kousky a vysaje jej do nádoby. Poté se do dělohy vsune kyreta (ocelový nůž zakulaceného tvaru), aby se vyškrábla placenta a zbytky dítěte.

· Vakuumaspirace a kyretáž: Do 12. týdne těhotenství se potrat provádí tzv. evakuací děložní dutiny kyretou po roztažení děložního hrdla nebo vakuumexhauscí - tzv. odsátí děložního obsahu.

· Roztažení a vyprázdnění: V době, kdy se potrat provádí, je nenarozené dítě již moc velké na to, aby prošlo děložním hrdlem. Do dělohy se vsunou kleště, chytne se noha nebo jiná část těla a kroutivými pohyby trhají části těla dítěte. Páteř musí být přelomena a lebka rozdrcena, aby mohly být z dělohy odstraněny.

· Redukce po léčbě neplodnosti: Tato metoda se používá kolem 16. týdne při redukci počtu nenarozených dětí v děloze zejména po umělém oplodnění. Přes břicho matky je za pomocí ultrazvuku do plodového vaku zavedena dlouhá jehla a do srdcí vybraných dětí je vstříknut silný koncentrovaný solný roztok (chlorid draselný). Dojde k zástavě srdce a dítě umírá (vysoké nebezpečí spontánního potratu zbylých nenarozených dětí).

· Prostaglandiny: Po 12. týdnu, zejména ale po 16. týdnu se podávají prostaglandiny nebo jiné léky vyvolávající velmi silné děložní stahy, které vypuzují vyvíjející se nenarozené dítě. Kontrakce jsou mnohem silnější než normální přirozené porodní stahy, takže dítě je jimi zabito.

· Císařský řez: Používá se v pokročilém stádiu těhotenství až do porodu. Děloha je chirurgicky otevřena v oblasti břišní stěny podobně jako u porodu císařským řezem.