Klinický obraz dítěte

Klinický obraz dítěte

Novorozenec matky narkomanky není ohrožen pouze NAS, ale řadou dalších rizik jako je:

o předčasná zralost plodu

o Chorioamnionitis (zánět vnitřních plodových obalů)

o předčasný odtok plodové vody

o abrupce placenty

o Hypoxie, asfyxie, mekonium plodové vodě a riziko jeho aspirace

o Hypotrofie

o Infekce adnex

o Arytmie, hypertenze, ischémie myokardu způsobené kokainem

Zdravotník přítomný u porodu drogově závislé musí být připraven na nutnost KPR, včetně endotracheální inkubace, a medikamentózní resuscitace.

Příčinou NAS je přerušení přísunu drogy transplacentárně od matkydo plodu po přerušení pupečníku.

Příznaky se objevují nejčastěji do 72 hodin po porodu a mohou trvat i několik měsíců tvoří je příznaky v těchto strukturách:

a) CNS

- hyperexcitabilita, hypertonie, třes, centrální vysokoladěný křik, záškuby, křeče

- riziko intrakraniálního krvácení (kokain, pervitin)

- poruchy spánku - nespavost

- zívání, kýchání

b) GIT

- nauzea, zvracení, řídké vodnaté stolice, porucha koordinace sání a polykání, excesivní nonnutritivní sání, riziko vzniku nekrotizující enterokolitidy (kokain)

c) Respirační

- dyspnoe, tachypnoe, periodické dýchání, apnoe, sekrece z nosu, obturovaný nos

d) Vegetativní

- teplotní nestabilita (hypo/ hypertermie), tachykardie, porucha prokrvení, pocení, slzení, neprospívání, velký hmotnostní úbytek

Ve většině případů (90%) mají novorozenci drogově závislých matek některý z uvedených klinických příznaků NAS. Velikost dávky, doba od poslední aplikace a druh drogy jsou rozhodující pro závažnost NAS a rychlost jeho nástupu.

K hodnocení závažnosti NAS skórovaní systém podleLoretty Finneganové:

Příznak - (skóre uvedené v závorce)

Časté zívání - 1

Kýchání - 1

Obturovaný nos - 1

Pocení - 1

Křik - vysoko laděný - 2

- kontinuální -3

Délka spánku po jídle - 1 hod - 3

- 2 hod - 2

- 3 hod - 1

Moro - zvýšený, hyperaktivní - 2

- značně zvýšený 3

Třes při stimulaci - mírný - 2

- značný - 3

Třes v klidu - mírný - 3

- značný - 4

Křeče - 8

Svalový tonus - mírný - 3

- značný - 4