Vhodné prostředí pro přirozený porod

V době přibývajících epidurálních anestézií a císařských řezů je na místě zamyslet se nad základními potřebami rodičky.

Dvě základní struktury mozku, které nás ovlivňují.

  • První z nich je nová kůra mozková, nebo-li neokortex. Jedná se o vývojově nejmladší část mozkové kůry, jež je přítomna pouze u lidí. Mozková kůra zodpovídá za specificky lidské (vůlí ovlivnitelné) mozové funkce, jako je např. paměť, vědění, myšlení atd.
  • Druhou ze struktur mozku je mozkový kmen, který se skládá z hypothalamu, podvěsku mozkového a dalších struktur. Po vývojové stránce představuje nejstarší část mozku a je společný s ostatními savci. Tato centra mozku jsou sídlem vegetativních a vůlí neovlivnitelných funkcí, jako je dýchání, krevní oběh, tělesná teplota či hormonální aktivita a porodní mechanismy!

Ano, k základním novodobým poznatkům o spontánních porodních mechanismech patří zjištění, že při porodu přebírá vedení mozkový kmen. Do organismu se začínají vylučovat pro porod účinné hormony, jako např. endorfíny, oxytocin a prolaktin. Rodička má za ideálních podmínek tendenci chovat se iracionálně - vyhledává netypické polohy, vydává atypické zvuky, je "duchem nepřítomná", v některých okamžicích se dostává do extáze (vše bylo pozorováno u domorodých žen) - tělo se soustředí pouze na porod, který je spontánní a nevyžaduje žádné přemýšlení! Neokortex je vyřazen z provozu.

Přirozenému porodu stimulování neokortexu naopak překáží, brzdí ho a zbytečně přivozuje porodní komplikace. Neokortex lehce aktivujeme těmito faktory:

* světlem - domorodé ženy rodí nejčastěji v noci,

* řečí (hlukem)

* pocitem, že jsme pozorování - domorodé ženy často odchází rodit do lesů

* strachem, atd.

Z tohoto pohledu je pro porod nejoptimálnější takové prostředí, které rodička vnímá jako bezpečné a důvěrně známé a v němž jsou rušivé podněty omezeny na minimum.

V tomto místě se nabízí otázka, jaké prostředí při porodu poskytují naše porodnice. Velmi by mě zajímal Váš názor, Vaše zkušenosti s jednotlivými nemocnicemi a Váš názor na porod.

P.S.: Pokud se některá z vás rozhodne udělat něco pro to, aby její porod byl co nejpřirozenější, pak knihy Michaela Odenta: Znovuzrozený porod, Láska jako věda a kniha německé porodní asistentky Ingebor Stadelmann: Zdravé těhotenství přirozený porod, by mohly vám mohly být velkáým přínosem.