Druhá doba porodní (vypuzovací)

2. doba porodní začíná zánikem porodnické branky a končí vypuzením plodu.

  • V této době se rodička aktivně podílí zapojením břišního lisu (tlačením) na vlastním porodu.
  • Toto je možné v nejrůznějších polohách, které rodičce samotné vyhovují a jsou pro tlačení nejefektivnější (vleže na zádech, na boku, vsedě - na stoličce na porodnickém lůžku, ve stoje, ve visu, ve vaně...). Pokud porod probíhá bez problémů, je jen na rodičce, jakou polohu si zvolí.
  • Při vlastním porodu porodník nebo porodní asistentka chrání hráz, někdy, je-li hráz pevná a brání vlastnímu porodu, nebo se očekává porod většího plodu a hrozí poranění hráze, volí porodník nástřih hráze (epiziotomii). Samotný nástřih není bolestivý, provádí se na vrcholu kontrakce a po předchozím místním znecitlivění. Některé rodičky provádějí koncem těhotenství masáž hráze, která hráz na porod připraví a učiní ji poddajnější a tedy lépe odolnou poranění při porodu. Pokud pacientka netrpí poševními záněty, lze toto jen doporučit.