Děti v inkubátoru

Mateřská láska a péče rodičů o jejich právě narozeného potomka. Ano to je to, co dítě v životě potřebuje. Někdy to však nestačí. Obzvláště v tom prvopočátku, tedy hned po narození a dítě musí být uloženo do inkubátoru. Je sice bolestivé a nepříjemné, když musí těsně po porodu svěřit své dítě někomu cizímu. Je pochopitelné když má matka strach a zlobí se, když ona musí vyčkávat, zatímco jiné ženy mají své novorozené ratolesti u sebe.
Příčin, proč musí být dítě matce odebráno a dáno do inkubátoru, může být hned několik a často se prolínají. První příčinou bývá to, že tak dítě dostává šanci na přežití, protože dítě se narodí moc brzo, je moc malé a lehké. A jak už jsem psala, dítě dostává šanci na přežití, protože předčasně narozené dítě má méně i hodně zdravotní problémů. Záleží na tom jak dalece je porod předčasný.
Dalším důvodem proč dát miminko do inkubátoru je prozíravost,
Zdravotnický personál by měl být nejen vyškolen, ale být i vstřícný. Doprovázet matku v tomto těžkém období a dát ji možnost se vídat s dítětem, a pokud to bude možné, aby matka i mohla své dítě nakrmit.
 
Některé z důvodů, proč je dítě dáváno do inkubátoru:
- Narodí se předčasně
- Má problémy s dýcháním
- Plodová voda obsahovala smolku
- Snížený přísun kyslíku během porodu
- Nízká porodní hmotnost
- Infekce, kvůli dlouhodobému odtékání plodové vody
- Dlouhý a těžký porod
- Dítě ztratilo mnoho krve v důsledku roztržení pupeční šňůry
- Když musí být neprodleně operováno
 
Do inkubátoru se většina dětí dostane, jako předčasně narozená a to mezi 24 a 36 týdnem.
Ještě nedávno měli děti narozené dřív jak v 28. týdnu mizernou šanci na přežití. Šance byla téměř nulová a takové děti z valné většiny umírali. A pokud přeci jen přežili, měli různé poruchy, ať už dýchání, poruchy mozku… Ale některé potíže přetrvávají v této době ještě dodnes. Přestože je v dnešní době technika velmi vyspělá, děti narozené dříve jak v 28. týdnu (nejen předčasně narozené v tomto, ale i ti co se narodí dříve jak 36. týdnu si nesou různě vážné zdravotní potíže) nesou si mnoho zdravotních problémů do budoucna. A přestože dnešní medicína slibuje, že si předčasně narozené dítě neponese žádné následky, není nad to, když zůstane dítě, co nejdéle v děloze.