1. Návštěva dětského lékaře dítěte u vás doma, 2. Úřední záležitosti, 3. Výše porodného a jeho výplata, 4. Nesezdaní rodiče

1. Návštěva dětského lékaře dítěte u vás doma

Telefonicky ihned po návratu z porodnice informujte o narození dítěte dětského lékaře miminka (kterého jste si vybrali a kontaktovali již před porodem), který vás osobně doma navštíví a provede prohlídku dítěte.

2. Úřední záležitosti

3. Výše porodného a jeho výplata

Porodné se vyplácí v jedné splátce, kterou obdržíte nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce ode dne rozhodnutí o přiznání dávky. Výše porodného je od 1.1.2007 při narození jednoho dítěte 17760 Kč, při narození dvojčat 53120 Kč, trojčat 79680 Kč, čtyřčat 106240 Kč.

4. Nesezdaní rodiče

Pokud nejste sezdaní, do porodnice si kromě občanského průkazu maminka musí vzít i svůj rodný list a prohlášení o určení otcovství a jména dítěte, který s otcem dítěte vyřídí na matrice v místě trvalého bydliště. Nebude-li prohlášení v porodnici mít, nebude otec dítěte v RL uveden a příjmení dítěte bude automaticky po matce.