Placenta

Placenta je nejdůležitějším společným orgánem matky a plodu. Tento složitý propletenec krevních cév zajišťuje miminku nejen přísun kyslíku, ale všechny potřebné živiny, cukry, aminokyseliny, vitaminy, minerály a stopové prvky. Nezanedbatelná je také ochrana, kterou nenarozenému človíčku láskyplně poskytuje. Ale ani placenta není všemocná…

Placenta dokáže zabránit vstupu části mikroorganismů a škodlivých látek do krevního oběhu plodu, ale jak už bylo řečeno placenta není všemocná. Mnohé léky a škodliviny z prostředí - cigaretový kouř, exhalace z ovzduší, jedovaté látky z průmyslových provozů, dokážou proniknout až k plodu a uškodit mu. Placenta je také zapojena do zázraku spuštění porodního děje, dosud však není jasný přesný mechanismus.


Jak se vyvíjí
Placentu, skládající se ze dvou částí - plodové a mateřské, rozděluje sliznice, která se zároveň podílí na jejím vzniku. Plodovou část tvoří kromě jiného vyčnívající obalové výběžky naplněné mateřskou krví, které se v plodovém období zvětšují a zahušťují. Funkce obou částí jsou propojeny.
S růstem plodu a dělohy se zvětšuje také placenta. Během celého plodového období zabírá 20 až 30 % dělohy. Na konci 4. týdne těhotenství se vytváří pupečník. Stane se tak jediným spojením mezi plodovou dutinou a tělními dutinami matky.


Kdy je placenta zralá
Ve zralé placentě jsou plodové výběžky maximálně rozvinuté a dobře zásobené krví. Nejmenší cévky, tvořící v tkáních těla rozsáhlou síť o povrchu mnoha set metrů čtverečních, jsou oddělené od mateřské krve pouze jednou vrstvou buněk. Tak se někdy stane, že červené krvinky plodu proniknou do mateřského krevního oběhu a zapříčiní drobné výrony. Může to být velmi důležité např. v případě negativního Rh faktoru matky a pozitivního Rh faktoru dítěte.


Uložení v děloze
Placenta může být uložena v horní nebo dolní části dělohy. Jestliže je uložena v dolní části, mluvíme o tzv. vcestném lůžku překrývajícím vnitřní branku. Vyskytuje se u 0,5 % těhotných v termínu porodu. Nejčastěji tato situace nastává u dvojčat, vícerodiček, starších žen a po předchozím císařském řezu. V čem spočívá nebezpečí takto uložené placenty? Placenta leží v cestě vstupující hlavičce, především u níže položené placenty nemůže nastat normální porod poševní cestou, plod se proto často ukládá do příčné polohy. Může vzniknout silné krvácení před porodem, ale ani po porodu není vyhráno, protože oblast, kde placenta ležela, nemá dobrou schopnost kontrakce (stažení) a zastavení krvácení, jak je to jinak po porodu obvyklé.
Jistotou je ultrazvukové vyšetření včetně vyšetření vnitřní (vaginální) sondou, které ukáže přesné uložení placenty vzhledem k vnitřní brance. Krvácení se objevuje zhruba u poloviny těhotných žen.


Vcestné lůžko
Bez ohledu na stadium těhotenství je třeba již první vlnu krvácení řešit hospitalizací, protože druhá vlna krvácení může být katastrofická. V nemocnici se kromě ultrazvukového vyšetření provádí laboratorní vyšetření: krevní obraz, krevní srážlivost, dále kardiotokografie, abychom se ujistili, že se dítěti daří dobře a netrpí nedostatkem kyslíku. Do rezervy se zajišťuje krevní konzerva po celou dobu hospitalizace.
V případě opakovaného zakrvácení má těhotná žena zavedenou trvalou kanylu do žíly (ohebnou plastikovou jehlu, která se dá uzavřít a znovu otevřít v případě potřeby), aby byla možnost okamžitého podání krve, tekutin a léků. U těhotenství do 34. týdne se podávají kortikosteroidy - léky, které urychlují zrání plic plodu pro případ nutnosti předčasného císařského řezu. Císařský řez se provádí v případě silného krvácení. Maminka je pečlivě monitorována na jednotce intenzivní péče vzhledem k riziku silného poporodního krvácení.


Předčasné odlučování lůžka
K předčasnému odlučování lůžka může dojít před začátkem nebo kdykoli během porodu. Odloučení placenty má za následek krvácení mezi placentu a děložní sval, které, pokud je rozsáhlé, může ohrozit plod na životě nedostatečnou funkcí placenty. Rizikovou skupinou jsou ženy s nedostatečným růstem plodu, preeklampsií (onemocnění typické vysokým tlakem, otoky a bílkovinou v moči), chronicky zvýšeným tlakem krve, vícečetným těhotenstvím, vícerodičky, kuřačky a ty ženy, u kterých se tato komplikace již vyskytla. Abrupce placenty může být někdy spojena s úrazem, otáčením plodu zevními hmaty nebo náhlou změnou objemu dělohy - u odtoku plodové vody tam, kde jí bylo příliš mnoho (tento stav se nazývá polyhydramnion).


Příznaky předčasného odlučování lůžka
Klasickým obrazem je bolestivé poševní krvácení, přičemž bolest je způsobena přítomností krve za placentou a v děložním svalu, bolest je trvalá s občasným zhoršením. Krev je často tmavá. Závažnost a rozsah odlučování placenty nejsou přímo úměrné síle krvácení, bolest a krvácení se může vyskytovat odděleně. Děloha je citlivá na pohmat a často můžeme zaznamenat děložní stahy (kontrakce). Může se začít rozbíhat porod. Při podezření na tuto komplikaci musí být těhotná žena vždy hospitalizovaná. Během hospitalizace se zkoumá, jak se daří matce a plodu, u matky se provádí vyšetření krve na krevní obraz a srážlivost, objednává se krev do rezervy pro případ nutnosti krevní transfuze, u plodu se sleduje srdeční akce v souvislosti s pohyby plodu a děložními stahy.
Pokud se prokáže, že dítě netrpí nedostatkem kyslíku a těhotenství je mladší 37. týdne, je snaha o konzervativní postup - prodloužit těhotenství za neustálého monitorování stavu matky a plodu na oddělení rizikového těhotenství. Pokud se prokáže, že dítě je v dobrém stavu a těhotenství je starší 37. týdne, je snaha o vyvolání porodu za neustálé kontroly stavu matky a plodu, v každé minutě jsme připraveni provést akutní císařský řez.
Jestliže se prokáže, že dítě je v ohrožení, provádí se urgentní císařský řez.
Po porodu vždy hlídáme krvácení z dělohy, které bývá často zvýšené.