1. Co je očkovací průkaz?, 2. Co je součástí očkovacího průkazu?

1. Co je zdravotní a očkovací průkaz?

Již v porodnici je každé dítě vybaveno Zdravotním a očkovacím průkazem (červený pro dívky, modrý pro chlapce pro odlišnost růstových grafů pro jednotlivá pohlaví). Je důležité se s ním naučili pracovat. V průkazu je celá řada cenných informací a kromě očkování se sem zapisují výsledky všech preventivních prohlídek od narození, maminky si mohou vpisovat novinky v dovednostech dítěte a mají tak snadný přehled pro případ, že budou potřebovat přehled vývoje svého dítěte někomu sdělit.

Zdravotní a očkovací průkaz je vlastnictvím rodičů dítěte nebo jeho zákonných zástupců, slouží:

Zdravotní průkaz však nemůže v žádném případě nahradit lékařský posudek před nějakou jednotlivou akcí dítěte (sportovní aktivity, tábory apod.).

2. Co je součástí očkovacího průkazu?

Součástí průkazu je: